Brčko: Sutra nastavak 32. redovne i početak 33. redovne sjednice Skupštine

skupstina
Share on facebook
Share on twitter

Skupština Brčko distrikta sutra će s početkom u 10 časova održati nastavak 32. redovne sjednice. Po njenom završetku održaće se 33. redovna sjednica čiji dnevni red donosimo.

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BiH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI – prvo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje

12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje

13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje

14. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

15. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM PREDUZEĆU „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – drugo čitanje (predlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)

16. RAZMATRANJE PREDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac gradonačelnik

17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA PUTEM SPECIJALNE POGODBE U SVRHU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO ZA POTREBE MEZARJA – izvjestilac gradonačelnik

18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA PUTEM SPECIJALNE POGODBE U SVRHU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA SRPSKO PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO BRČANSKO U BRČKOM ZA POTREBE GROBLJA – izvjestilac gradonačelnik

19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA – IZGRADNJA PUTA U MZ GORNJI RAHIĆ – izvjestilac gradonačelnik

20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA – IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE ULICA MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA, FRA ŠIMUNA FILIPOVIĆA, SULJE KAHRIMANA I ULICE PREMA ROSULJAMA – izvjestilac gradonačelnik

21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA MUJKIĆI II U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik

22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O ZADUŽENJU BRČKO DISTRIKTA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKATA „VODOSNABDIJEVANJE BRČKO“ – izvjestilac gradonačelnik

23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BRČKO DISTRIKTA BiH 2020–2024. GODINA – izvjestilac gradonačelnik

24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CJENOVNIKA USLUGA JP „KOMUNALNO BRČKO“ DOO BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor

25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor

26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“ DOO BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 30. JUN 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor

27. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor

28. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor

29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor

30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor

31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor

32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor