beba
Share on facebook
Share on twitter

Datum: 22.11.2022 god.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih informacija po listi pitanja i dojavаma građana u protekla 24 časa ( od 08:00 do 08:00 ) dostavljamo vam sljedeći:

IZVJEŠTAJ  OPERATIVNO  KOMUNIKACIJSKOG CENTRA  112 BD BiH

redni brojslužbavrsta informacijebroj intervencija
  1.Policija Brčko distrikta BiH 122Krivična djela2
Javni red i mir0
Saobraćajne nezgode0
  2.Profesionalna vatrogasna jedinica 123Požari0
Tehničke intervencije0
* Ostale intervencije0
  3.Hitna pomoć Brčko distrikta BiH 124Broj intervencija61
RođeniŽenskoMuško
42
Umrli2
4.Civilna zaštita 121 CZ i Demineri0
  5.JP “Komunalno“ d.o.o. Brčko distrikt BiH 080 050 507ElektrodistribucijaLukavac, zastoj u vremenu od 18:25 h 20.11.2022.godine do 09:52 h 21.11.2022.godine Bescarinska zona manji dio, zastoj u vremenu od 11:51-12:10 h
Vodovod** Redovne aktivnosti
Gradska čistoća** Redovne aktivnosti

Operater: Emanuel Zakarić

Napomena:

* Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i slično.

** JP Komunalno vikendom ne šalje servisne informacije.