Brčko: Pododjeljenje za matičnu evidenciju radiće i za vikend

cips
Share on facebook
Share on twitter

U skladu sa odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju Opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/22), Opšti izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani u nedjelju 2. 10. 2022. godine.

Obavještavamo građane Brčko distrikta BiH da će Pododjeljenje za lična dokumenta raditi u subotu od 07.30 do 15.30 časova i nedjelju od  07.00 do 19.00 časova, te da će pored usluga koje Pododjeljenje za lična dokumenta pruža biti otvoren i šalter Pododjeljenja za matičnu evidenciju gdje će građani moći izvaditi uvjerenje o državljanstvu.

Takođe vas obavještavamo da će i Pododjeljenje za matičnu evidenciju u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH raditi te da će područne službe za matičnu evidenciju biti dostupne građanima, na ostavljene kontakt-telefone matičara koji će biti istaknuti na svakoj od 14 matičnih službi.

Izvor: eBrcko