images (80)
Share on facebook
Share on twitter

Datum: 22.09.2022 god.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih informacija po listi pitanja i dojavаma građana u protekla 24 časa ( od 08:00 do 08:00 ) dostavljamo vam sljedeći:

IZVJEŠTAJ  OPERATIVNO  KOMUNIKACIJSKOG CENTRA  112 BD BiH

redni brojslužbavrsta informacijebroj intervencija
  1.Policija Brčko distrikta BiH 122Krivična djela0
Javni red i mir0
Saobraćajne nezgode2
  2.Profesionalna vatrogasna jedinica 123Požari0
Tehničke intervencije1
Ostale intervencije0
  3.Hitna pomoć Brčko distrikta BiH 124Broj intervencija67
RođeniŽenskoMuško
21
Umrli2
4.Civilna zaštita 121 CZ i Demineri0
  5.JP “Komunalno“ d.o.o. Brčko distrikt BiH 080 050 507ElektrodistribucijaGrbavica manji dio, zastoj u vremenu od 11:02-12:49 h
VodovodRedovne aktivnosti
Gradska čistoćaRedovne aktivnosti

Operater: Veselin Petrović                                                            Šef OKC-a: Strahinja Gajić

Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i slično.